dinsdag 14 februari 2017

Andere godsdiensten

Om de soms moeilijke teksten over de wereldgodsdiensten wat te verduidelijken, kan je hier de filmpjes van beeldbank nog eens herbekijken.

Islam (moslims):
- eredienst in de moskee
- gebed is belangrijk
- heilige boek
- gebedshuis van moslims

Joden:
- eredienst in de synagoge
- sabbat is rustdag
- bijzondere voorwerpen bij het bidden

Hindoes:
- eredienst in de tempel
- bidden thuis bij het huisaltaar
- het gebedshuis

Christenen:
- het heilige boek
- bidden

Het deel van de proef godsdienst over de wereldgodsdiensten is open boek. Dat betekent dat de leerlingen de antwoorden in hun lesboek mogen opzoeken. Die moeilijke termen hoeven ze dus zeker niet uit het hoofd te leren.
Het is wel handig als ze de tekst een paar keer gelezen hebben. Dan vinden ze alles sneller terug.

1 opmerking: